Wij maken u op het volgende attent:

Onze gegevens worden vrijblijvend ter beschikking gesteld. In de ter beschikking gestelde gegevens mogen geen wijzigingen worden aangebracht zonder toestemming van Adviesbureau J.A. de Beijer B.V. Aan onze gegevens mogen door derden wel gegevens worden toegevoegd mits duidelijk als zodanig herkenbaar. Wij zijn niet verantwoordelijk voor specifieke digitale eigenschappen als maatvastheid, informatiescheiding, maatvoeringsverschillen / wijzigingen en alle bij de vigerende tekeneigenschappen behorende digitale attributen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door computervirussen in door of namens ons bureau geleverde of anderszins verstrekte digitale informatie. De ontvanger dient direct na ontvangst de informatie te controleren op bestandsgegevens en virussen. Op al onze aanbiedingen, contracten, leveringen en diensten is, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing de Rechtsverhouding opdrachtgever-architect, ingenieur en adviseur DNR 2011, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam op 21 juli 2011 onder nummer 78/2011. Een exemplaar kunt u hier vinden.