Het op de bouwplaats controleren van uitgevoerde constructies is ook een onderdeel waarvoor wij ingeschakeld kunnen worden. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om, keuren van de ontgraven bouwput middels handsonderingen, toezicht tijdens heiwerkzaamheden, het controleren van wapening voor het storten van beton of het oplossen van een constructief probleem tijdens de bouwfase. Wij kunnen controle verzorgen bij eigen projecten of die van anderen.